Contacta

DIRECCIÓN XERAL DE MONTES

Consellería do Medio Rural e do Mar
Edificios Administrativos San Lázaro s/n
15781 Santiago de Compostela
Telf.: +34 981546577
Fax: +34 981546101
Mail: montes.galicia@xunta.es
Web: www.medioruralemar.xunta.es

ASEFOGA

Rúa Doutor Maceira 13 baixo
15706 Santiago de Compostela
Telf.: +34 981530500
Fax.: +34 981530862
Mail: administracion@asefoga.org
Web: www.asefoga.org

SILVANUS

Avenida de Lugo, nº 233 baixo
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981569660
Fax: + 34 981569661
Mail: info@silvanus.org
Web: www.silvanus.org